Tarieven en vergoedingen

Tarieven alternatieve therapie

Mijn consulten (alternatieve therapie of complementaire therapie) vallen nooit onder de eigen risico van €385 . Je behoudt dus je eigen risico!

Kennismaking: gratis

1e consult (uitgebreide intake): €69 (BTW vrijgesteld).*

Preventie/coaching: €35,00 per sessie (BTW vrijgesteld). Preventie en coaching worden niet vergoed vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering. 

Counseling/psychosociale therapie, psychotherapie en/of orthomoleculaire therapie: €55,00 per sessie (BTW vrijgesteld).*

Voor alle sessies geldt dat ze ongeveer één uur duren (15 min. voorbereiding en afronding en 45min. gesprek).

Ben je niet aanvullend verzekerd of worden mijn consulten niet door jouw zorgverzekeraar vergoed en leef je financieel op bijstandsniveau? Dan kunnen we bespreken wat wel haalbaar is voor jou. 

*Vergoeding vaak mogelijk via een aanvullende ziektekostenverzekering, echter ga dit altijd nog even na. Zie ook “overige vergoedingen”, hieronder.

Tarieven laboratoriumonderzoek

De tarieven van labonderzoek zijn afhankelijk van het soort onderzoek en zijn op aanvraag verkrijgbaar. Houd er wel rekening mee dat laboratoriumonderzoek niet wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Tarieven labconsult (15min.): €30,00 (BTW vrijgesteld) 

Overige tarieven

 • Telefonisch overleg met derden (0 – 30 min.): € 30,00 (BTW vrijgesteld)
 • Brief of rapportage voor derden: € 45,00 (BTW vrijgesteld)

Voor bovengenoemde geldt dat je hiervoor vooraf schriftelijk toestemming dient te geven i.v.m. de privacywetgeving. De rapportage of brief ontvang je digitaal.

Vergoedingen

 • Vergoeding van de sessies die onder “counseling/ psychosociale therapie” of “orthomoleculaire therapie” vallen, worden alleen vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering vergoedt én indien mijn beroepsvereniging (BATC) door hen wordt erkend. 
 • Informeer altijd zelf vooraf bij jouw zorgverzekeraar of mijn sessie door hen worden vergoed. Mijn sessies vallen onder de alternatieve zorg en kunnen door de ziektekostenverzekeraars worden gedefinieerd als psychosociale therapie/ counseling/ natuurgeneeskundig consult.
 • Je zou ook op de website van jouw verzekeraar de lijst met erkende beroepsverenigingen voor alternatieve zorg kunnen kijken of mijn beroepsverenig (BATC) er tussen staat. Is dat het geval, dan worden mijn sessies door hen vergoed. 
 • Wil je zeker weten of mijn behandelingen door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed? Dit kun je het beste doen door: stuur een email naar jouw zorgverzekeraar met de vraag of je vanuit jouw aanvullende zorgverzekering, een behandeling door een BATC Therapeut, vergoed wordt. Meld daarin altijd mijn AGB zorgverlenerscode. De zorgverzekeraar dient dit schriftelijk te bevestigen en ook aan te geven welke werkvormen vergoed zullen worden. 

Overige vergoedingen

 • Vergoeding vanuit het eigen bedrijf. Als je een eigenbedrijf hebt, is het mogelijk om je sessies/coaching op tevoeren als zakelijke kosten
 • Vergoeding door jouw werkgever. In bijna alle gevallen vergoeden werkgevers alle verschillende trajecten als er sprake is van klachten. Zijn er geen klachten, dan kan vergoeding komen vanuit het potje “opleidingsbudget”. Je werkgever kan een vrijblijvende offerte aanvragen.
 • Vergoeding door het UWV. Heb je uitkering, dan kan het zijn dat er een budget beschikbaar is om aan jouw re-integratie en herstel te werken. Vraag bij het UWV naar een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst).
 • Vergoeding door de gemeente. Heb je een uitkering bij de gemeente? Dan kan het zijn dat er een potje beschikbaar is voor jouw re-integratie, herstel en/of ontwikkeling. Vraag dit na bij jouw consulent.
 • Vergoeding vanuit jouw persoonsgebonden budget (PGB)  Heb je een chronische ziekte of een beperking en ontvang je een pgb? Dan is het mogelijk om mijn begeleiding vanuit dat budget te vergoeden. 
 • Vergoeding door de Belastingdienst. Helpen mijn sessie jou bij het verwerven van inkomen en/of bij het verbeteren van jouw kansen op de arbeidsmarkt, dan zijn deze voor de inkomstenbelasting als studiekosten aftrekbaar.