Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode bij psychische klachten. De focus ligt bij het verwerken van traumatische ervaringen uit het verleden die een blokkade vormen in het leven van de cliënt. Het doel is om deze blokkades zoveel mogelijk op te lossen, zodat de cliënt minder last ervaart en zich positiever en productiever kan richten op de toekomst. 

Toepassing psychotherapie bij:

  • depressie
  • angsten
  • minderwaardigheidsgevoelens
  • verwerken van traumatische ervaringen zoals, discriminatie, pesten, mishandeling, etc.
  • identiteitsproblematiek