Registraties

WelPsy, of voluit De Welzijnspsycholoog, is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en kwaliteitsbewakers. Ook draagt de praktijk het kwaliteitskeurmerk “Practice Based Evidence Praktijk”. Dat betekent dat ik op professionele wijze praktijk voer, wat continu wordt getoetst door onafhankelijke partijen. Daarnaast ben ik in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

KvK-nummer: 781 81 569
AGB-code praktijk: 90 067 888
AGB-code persoonlijk: 90 048 540

Beroepsverenigingen

Lid van de Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Ik mag me daarom BATC therapeut noemen.

Registratienummer: BR-03052.

Het klachtenreglement van de BATC is van toepassing op mijn praktijkvoering.

Lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie
(NBTP). Registratienummer: TPL 20 13 10 05 29

Kwaliteitsbewaking

Ik ben ingeschreven in het register van CAMCoop
Registratienummer: 3052

Hiermee voldoet WelPsy aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). WelPsy valt onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en ook onder het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Klacht- en tuchtnummer: KB 2006.2643

Niet alleen mijn beroepsverenigingen voeren kwaliteitscontroles uit. De kwaliteit van mijn praktijk wordt ook periodiek getoetst door de onafhankelijke Stichting KwaliteitsBeheer Natuurgerichte Therapeuten (KBNT). 

Practice Based Evidence (PBE) houdt in dat de effectiviteit van mijn behandelingen per cliënt wordt gemeten. Zo kan ik direct zien welke behandelingen helpen bij welke klachten. Daardoor kan ik mijn behandelingen snel bijstellen of aanvullen, waar dat nodig is.

Practice Based Evidence werken is een aanvulling op het bekendere Evidence Based Practice (EBP). Want wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een bepaalde manier van werken het beste is. Maar alleen praktijkervaring van zorgverleners en hun cliënten kan vaststellen óf een methode werkt.

Privacy

Mijn elektronische praktijk- en cliëntendossier is ondergebracht bij EviCare. Alle gevoelige informatie is op het hoogste niveau beveiligd, en voldoet aan de wettelijke richtlijnen vanuit de AVG, NTA 7516 en WvGGZ. De beveiligde verbinding is ISO27001:2017 en NEN 7510:2017 gecertificeerd door TüV.