Glucosestofwisseling

Pro-insuline intact

De bepaling van pro-insuline intact geeft de status weer van de productie van pro-insuline in de bètacellen van de pancreas. Hier wordt pro-insuline door enzymatische splitsing van het C-peptide omgezet in insuline. Vervolgens wordt actieve insuline aan het bloed afgegeven. Bij gezonde personen worden slechts kleine hoeveelheden van het intacte pro-insuline in het bloed aangetroffen.

Verhoogde waarde

Bij een insuline resistentie en disfunctie van de bètacellen van de pancreas, treedt als gevolg van de toegenomen behoefte aan insuline, een verhoogde afgifte van intact pro-insuline in de bloedsomloop op.
Hoge waarden van pro-insuline worden geassocieerd met gevorderde disfunctie van pancreas β-cellen, toekomstige ontwikkeling van diabetes (significante toenames duiden op latere stadia van diabetes), verhoogde cardiovasculaire risico’s (pro-insuline stimuleert PAI-1-secretie en blokkeert fibrinolyse) en een verhoogd risico op microvasculaire en macrovasculaire complicaties bij diabetes.

Lage waarde

Bij diabetes type-1 is de waarde van pro-insuline en C-peptide verlaagd.

 

HbA1c

Ontstaat als glucose uit het bloed aan hemoglobine bindt. Wanneer de glucoseconcentratie in het bloed hoger is, zal er meer aan hemoglobine binden. Omdat de binding niet meer verbroken wordt zal het hemoglobinemolecuul, totdat het wordt afgebroken na +/- 2 maanden, het glucose bij zich dragen. Het geeft informatie over de langere termijn van bloedglucosewaarden en het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.