Behandelingen

Chronische klachten /ziektes worden veroorzaakt of in stand gehouden door langdurig somatische en/of psychologische stress. Denk aan ongezonde voeding, allergieën en intoleranties, parasitaire of bacteriële infecties, metaalvergiftigingen, psychologische stress en uitputing. Zie ook “voor wie?“.

Wil je chronische klachten behandelen, dan kun je het beste de oorzaak van die stress wegnemen. Logisch zou je denken?! Toch richt de reguliere geneeskunde zich voornamelijk op het bestrijden van de symptomen dan op het zoeken naar en wegnemen van de oorzaak. Jammer, want dit biedt geen lange termijn oplossing. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 50% van de Nederlanders een chronische aandoening heeft. Daarvan heeft zelfs 15% 3 of meer chronische aandoeningen, 12% heeft 2 chronische aandoeningen en 24% heeft 1 chronische ziekte. Voor meer informatie: ziektemeter.nl

Een aantal opmerkelijke verschillen tussen de reguliere en de complementaire benadering

Alternatieve/complementaire geneeskunde
 • Uitgebreide intake (1-1,5 uur).
 • Getraind om te zoeken naar de oorzaak van de klachten en deze te behandelen met natuurlijke middelen en aanpassing van leefstijl.
 • Er wordt uitvoerig ingegaan op natuurlijke geneesmethoden zoals, gezonde voeding, lichaamsbeweging, vitamines, mineralen, spoorelementen, antioxidanten, slaap en meditatie.
 • Behandelt de patiënt.
 • Behandeling is holistisch en maatwerk.
 • Veel kennis en praktische informatie over voeding en orgaansystemen in relatie tot gezondheid.
Conventionele/reguliere geneeskunde
 • Meestal binnen 8 minuten en met een recept.
 • Getraind om ziekte/klachten te behandelen door het voorschrijven van medicatie (symptoombestijding).
 • Er wordt nauwelijks ingegaan op natuurlijke geneesmethoden.
 • Behandelt de ziekte.
 • Dezelfde behandeling wordt op iedereen toegepast.
 • Er is weinig praktische informatie over de samenhang van voeding, orgaansystemen en gezondheidsklachten.

Verantwoord zorgverlenen

In mijn praktijk houd ik me bezig met het opsporen en herstellen van de onderliggende oorzaken van psychologische en/of somatische stress. 
Dit proces van onderzoek gebeurt uiterst zorgvuldig en resulteert altijd in een unieke, persoonlijke behandelplan en dus ook een unieke en persoonlijke therapie, ofwel: MAATWERK. Immers ieder individu heeft een unieke lichamelijke (zowel intern als extern) samenstelling , unieke psychologische eigenschappen en unieke persoonlijke omstandigheden. 

Verantwoord zorgverlenen betekent voor mij het volgende:

 • is altijd gericht op het individu met zijn unieke eigenschappen;
 • richt zich op het herstel van het individu als geheel, aangezien alle lichamelijke en psychische processen met elkaar in verbinding staan;
 • richt zich zoveel mogelijk op het zelfhelend vermogen van het eigen lichaam en maakt daarbij primair gebruik van natuurlijke geneeswijzen. Waarom? Omdat natuurlijke geneeswijzen het minst belastend (somatische en psychologische stress) is voor het organisme.

Soorten behandelingen

In de praktijk lopen de verschillende soorten behandelingen door elkaar en vullen ze elkaar goed aan. 

Mijn werkvormen

Om mijn cliënten zo goed en zo volledig mogelijk te helpen, werk ik op een holistische manier en volgens 5 natuurgerichte principes: psyche, voeding, drainage, prikkeloverdracht en energie. Op die manier komt de persoon in zijn totaliteit aan bod. Daarbij maak ik gebruik van technieken en werkwormen uit de natuurgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en de psychologie.

 • Laboratoriumonderzoek
 • Orthomoleculaire geneeskunde (celtherapie, darmtherapie, neuroregulatie therapie, hormoonregulatie therapie, oligotherapie en fytotherapie)
 • Counseling 
 • Mindfulness
 • Meditatie
 • Transpersoonlijke therapie
 • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • CGT (Cognitieve Gedrags Therapie)
 • KOT (Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie)
 • RET (Relationeel – Emotieve Therapie)
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Ademhalingstechnieken