Algemene gezondheidsscreening

Zuur/basehuishouding

Het zuur/base-evenwicht zorgt voor een optimaal verloop van belangrijke fysiologische processen in het menselijk organisme zoals de ademhaling, spijsvertering, excretie, het immuunsysteem en de hormoonhuishouding.

Verlaagde waarden van de pH en/of AQ, wijzen mogelijk op een verstoorde balans tussen de vrijkomende zuren en basen in het lichaam en bevorderen het ontstaan van een ‘latente’ of ‘chronische acidose’. Dit is een toestand waarin er sprake is van een afgenomen buffercapaciteit en een beperkt opslagvermogen van zuren in het weefsel.

Mogelijke klachten bestaan uit:
gebrek aan vitale stoffen (nutriënten), chronische uitputting, vermoeidheid, spierspanning, rug- en nekpijn, huidziekten, broze haren en nagels, cellulitis, chronische ziekten zoals jicht, reumatoïde artritis en osteoporose, diabetes mellitus, nierfunctiestoornis, tumoren, prestatiezwakte bij sporters.

Groot bloedbeeld

Een compleet of volledig bloedbeeld is één van de meest gebruikte bloedonderzoeken en is een zeer gangbare bepaling van een aantal parameters in het bloed, die een indruk geven van de algemene gezondheid:

Hb (Hemoglobine), Ht (Hematocriet), MCV (Mean Corpuscular Volume), MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin), MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration), MPV (Mean Platelet Volume), RDW (Relative Distribution Width), Basofielen, Eosinofielen, Erytrocyten, Leukocyten, Lymfocyten, Monocyten, Neutrofielen, Trombocyten.

Lever/pancreasscreening

In de Lever/pancreas screening worden de lever en pancreasfunctie bepaald. Daarnaast worden de cholesterolwaarden en een groot bloedbeeld in beeld gebracht:

ASAT (Aspartaataminotransferase), ALAT, AF (Alkalische fosfatase), Cholinesterase, GGT (Gamma-glutamyl transferase), Bilirubine, Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceriden, Eiwit totaal.

Nierenscreening

De Nierenscreening is een zeer uitgebreid onderzoekspakket dat bestaat uit cholesterol, cystatine c, ureum, fosfaat, natrium, kalium, calcium, eiwit totaal (elektroforese), albumine, alfa-1-globuline, alfa-2-globuline, bèta-1-globuline, bèta-2-globuline, gamma-globuline en de parameters van het klein bloedbeeld:

Hb (Hemoglobine), Ht (Hematocriet), MCV (Mean Corpuscular Volume), MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin), MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration), MPV (Mean Platelet Volume), RDW (Relative Distribution Width), Erytrocyten, Leukocyten, Trombocyten.

Indien gewenst kan optioneel de parameter NAG mee worden getest:

NAG (N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase) in de urine is een parameter voor nierschade.

Gezondheidsscreening man

De ‘Gezondheidsscreening man’ is opgebouwd uit meerdere onderzoekspakketten, aangevuld met een aantal specifieke parameters ter beoordeling van de gezondheid van het mannelijk lichaam:

Lever/pancreasscreening, Nierenscreening, hsCRP, Testosteron, Vetstofwisseling, IgE-totaal, Groot bloedbeeld, DHEA-S, Lipopolysacchariden, PSA.

Gezondheidsscreening vrouw

De ‘Gezondheidsscreening vrouw’ is opgebouwd uit meerdere onderzoekspakketten, aangevuld met een aantal specifieke parameters ter beoordeling van de gezondheid van het vrouwelijk lichaam:

Lever/pancreasscreening, Nierenscreening, hsCRP, Oestradiol, Vetstofwisseling, IgE-totaal, Groot bloedbeeld, DHEA-S, Lipopolysacchariden, TSH.